•  

  English Service - Sundays 9:45am
  Creole Service - Sundays 10:45am

  Join us for a high energy worship experience!

   
 •  

  Worship Location

  Join us for a high energy worship experience!

   

WELCOME BROTHERS AND SISTERS!

Haiti Mission 2012

We deeply care about communities.

When done well, mission trips bring together the best of both worlds in ways that communicate Christ’s servant love, prompt growth and ignite passions. That’s work we want to be a part of!

Mission trips connect people with what God is up to all around them, and we are an important part of what God is doing. We know that every community – the ones we visit and the ones we come from – have both strengths and struggles. By entering a different town or city, we get an inside view of another context where Jesus is at work. Alongside the real needs we’ve met, the people and places we serve have also poured back into church groups. This mutual giving makes mission trips much more than simple service projects. It changes perspectives, shapes passions and alters pursuits.

And God’s mission for us is far more than a trip. But we know, for many, living out that mission begins with a trip. That’s why mission trips will continue to be our work and our passion.

Nou pwofondman care osijè de kominote yo. Lè nou fè byen, misyon vwayaj reyini ansanm pi bon nan tou de mondes nan fason ki kominike sèvi Kris la renmen, imedyat croissance Et s’ vis. Sa se travay nou vle fè pati yon!
Misyon vwayaj konekte pèp li ak sa Bondye ki bay tout alantou yo, epi nou se yon pati enpòtan nan sa Bondye ap fè. Nou konnen ke tout kominote-nou vizite 24 Et 24 nou leve soti-gen fòs Et luttes. Pa k ap antre nan yon lòt lavil, osinon nan vil, nou jwenn yon à wè yon lòt kontèks kote Jezi se nan travay. À vrè bezwen nou te gen te rankontre, pèp la ak kote pou nou sèvi ont tou jete nan gwoup legliz yo. Sa a mityèl t’ ap fè misyon vwayaj pwojè pi plis ke senp sèvis. Li chanje pèspektiv, pito formes Et modifie loisirs.

Et misyon Bondye pou nou plis pase yon vwayaj. Men, nou konnen l ‘, pou plizyè, rete deyò misyon sa kòmanse avèk yon vwayaj. Se poutèt sa vwayaj misyon an pwal kontinye fè travay nou ak move nou.

 • Share

Leave a Comment

Recent Blog Posts